Психолог

2019-2020 навчальний рік

Поради психолога учням

ЯК ГОТУВАТИ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ

1. Активно працюй на уроці: уважно слухай, відповідай на запитання.

2. Став запитання, якщо чогось не зрозумів або з чимось не згодний.

3. Точно й детально записуй, що задано з кожного предмета.

4. Навчися користуватися словниками й довідниками. З'ясовуй значення незнайомих слів, знаходь потрібні факти й пояснення, правила, формули в довідниках.

5. Якщо в тебе є комп'ютер, навчися з його допомогою знаходити потрібну інформацію, робити розрахунки за допомогою електронних таблиць тощо.

6. Якщо матеріал, який подавали на уроці, є для тебе складним, повтори матеріал цього ж дня, навіть якщо наступний урок буде лише через кілька днів.

7. Починаючи виконувати завдання, думай не тільки про те, що треба зробити (тобто про зміст завдання), а й про те, як (за допомогою яких прийомів, засобів) це можна зробити.

8. У разі потреби звертайся по допомогу до дорослого або до однокласників.

9. Починаючи виконувати уроки, відкрий щоденник, подивися, чи всі завдання ти записав.

10. Продумай послідовність виконання завдань з окремих предметів і спробуй визначи­ти, скільки часу тобі знадобиться для виконання кожного завдання.

11. Прибери зі столу все зайве - те, що може відвертати твою увагу. Приготуй те, що потрібно для виконання першого завдання (підручник, зошити, карти, олівці, словники, довідники тощо). Після того як підготуєшся до першого уроку, прибери все й приготуй те, що потрібно для виконання наступного.

12. Між уроками роби перерви.

13. Спочатку спробуй зрозуміти матеріал, а потім його запам'ятати.

14. Перш ніж виконувати письмові завдання, зрозумій і вивчи правила до них.

15. Читаючи параграф підручника, став собі запитання: про що (або про кого) йдеться в цьому тексті тощо.

16. Шукай зв'язок кожного нового поняття, явища, про яке ти дізнаєшся, з тим, що ти вже знаєш. Співвіднось нове з уже відомим. Стеж за тим, щоб це були не випадкові, зовнішні зв'язки, а головні зв'язки за змістом.

17. Якщо матеріал, який треба вивчити, великий за обсягом або складний, розбий його на окремі частини й опрацьовуй кожну частину окремо. Використовуй метод ключових слів.

18. Не залишай підготовку до доповідей, творів, творчих робіт на останній день, адже це потребує багато часу. Готуйся до них заздалегідь, упродовж кількох днів, рівномірно розподіляючи навантаження.

19. Готуючись до усних уроків, викорис­товуй карти, схеми. Вони допоможуть тобі краще зрозуміти й запам'ятати матеріал. До них необхідно звертатися, відповідаючи на уроці. Чим краще ти вмієш користуватися картами, схемами, таблицями, тим вищою буде оцінка.

20. Спробуй у підготовці усних завдань використовувати метод «5 П», розроблений американськими психологами1. За даними психологів США, такий метод дає змогу зосере­дити увагу на найважливішому в тексті й сприяє кращому його запам'ятовуванню.

21. Складай план усної відповіді.

22. Перевіряй себе.

Поради учням

1. Пам'ятайте: найкращий спосіб боротьби з душевним неспокоєм - постійна зайнятість.
2. Щоб забути свої напасті, намагайся зробити приємне іншим. Роблячи добро іншим, робиш добро собі.
3. Не намагайся змінювати чи перевиховувати інших. Набагато корисливіше і безпечніше зайнятися самовихованням.
Пам'ятай: кожна людина - така ж яскрава й унікальна індивідуальність, як і ти, приймай її такою, якою вона є. Намагайся знайти в людині позитивні риси, вмій бачити її достоїнства і в стосунках з нею спробуй опиратись саме на ці якості.
4. Май мужність від щирого серця визнавати свої помилки. Уникай зазнайства і дозування.
5. Вчися володіти собою! Гнів, дратівливість, злість спотворюють людину. Егоїзм - джерело багатьох конфліктів. Виховуй в собі терпіння, пам'ятай, що «рана заживає поступово». Не через дрібниці.
6. Будь-яка справа починається з першого кроку! Пам'ятай: перешкоди нам даються задля нашого розвитку.
7. Людина, має необмежені можливості самовдосконалення, причому в усіх галузях своєї життєдіяльності.
8. Будь толерантною особистістю.
Толерантність (від лат. Tolerans-терплячий) - терпимість до чужих думок і вірувань.
Агресія (відлат. Aggressio-нападаю) - незаконне застосування сили однією людиною.

ЯК ЗАЙМАТИСЯ САМОРОЗВИТКОМ

1. Проявляй у всьому неухильну наполегливість.

2. Спробуй уявити які особистісні якості тобі будуть потрібні у самостійному житті. Подумай які якості ти можеш сформувати зараз, під час навчання.

3. Проаналізуй індивідуальні особливості виконання навчальних завдань.

Дай собі відповідь на такі запитання:
- для чого ти навчаєшся, які мотиви навчання?
- чи вмієш ти ставити навчальні завдання і самостійно їх вирішувати?
- як ти звично контролюєш себе?
- чи довго можеш лишатися працездатним?
- коли протягом дня працюєш продуктивніше?
- чи вмієш ти зосереджуватися на навчальних завданнях?
- яким чином ти запам’ятовуєш матеріал?
- які недоліки твоєї навчальної діяльності тобі можуть заважати?

4. Формуй і тренуй в собі якості культури розумової праці.

5. Коли берешся за будь-яку справу подумай який результат повинен отримати.

6. Старайся наперед оцінювати свої можливості.

7. Навчися своїм примхам відповідати чітко і коротко «ні».

8. Вчися не тільки виробляти свою думку, а й виказувати її.

9. Старайся самостійно виконувати завдання, що стосуються твого власного життя.

10. Не бійся помилок, просто їх треба своєчасно виправляти.

11. Чесно визнавай неправоту, пам’ятай що впертість – самозахист слабкої людини.

Майбутня професія

Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Вибір професії – найголовніший чинник того, як складеться ваше подальше життя та як ви в ньому будете себе почувати.

Існує формула вибору професії, яка в загальному вигляді показує, як прийняти оптимальне рішення.

Хочу: бажання, цікавість, прагнення;

Можу: здібності, таланти, стан здоров'я;

Треба: стан ринку праці, соціально-
економічні проблеми в регіоні;

Зона оптимального вибору (ЗОВ).

Алгоритм професійного самовизначення

Крок 1
Подумай, що тебе цікавить у житті, до чого ти прагнеш, чим тобі подобається займатися, що б ти хотів робити, які професії тобі подобаються, які умови праці тебе приваблюють, що ти хотів би отримувати від своєї майбутньої професії? Давши відповідь на ці питання, ти зробиш перший крок до правильного, свідомого вибору професії.

Крок 2
Якщо ти не можеш визначити професії, які тобі подобаються, тоді уважно вивчи класифікацію професій за предметом, метою, знаряддями і умовами праці.

Крок 3
Визнач свій професійний тип та відповідне професійне середовище, яке тобі підходить найкраще, та узгодь його з професіями, які ти визначив для себе в попередньому кроці.

Крок 4
Вивчи свої професійні інтереси і нахили, мотиви вибору професії, скориставшись методиками Карта інтересів, ДДО, ПДО, Мотиви вибору професії і співстав їх з професіями, які тобою були визначені в попередніх кроках. Якщо там були професії, які не співпали з твоїми інтересами і нахилами, то викресли їх зі свого списку, залишивши тільки ті, які потрібно поглиблено вивчити.

Крок 5
Вивчи детально описи відібраних професій; поговори, якщо є можливість, з представниками цих професій та з’ясуй, в чому зміст їхньої праці, чим вони їм подобаються. Познайомся з характером і умовами їх праці, поцікався, де вони отримували цю професію і які реальні можливості працевлаштування за ними. Спробуй, випробувати себе в цих професіях, хоча би в змодельованих професійних ситуаціях.

Крок 6
Склади перелік вимог, які висувають визначені тобою професії до людини, до її психофізіологічних і фізичних якостей та запиши. Визнач, наскільки всі записані тобою вимоги важливі – можливо, є менш важливі вимоги, які, за великим рахунком, можна і не враховувати.

Крок 7
Вивчи самого себе якомога глибше, тобто визнач свої задатки, здібності, темперамент, риси характеру, вольові якості, трудові навички (за результатами вивчення шкільних предметів та занять у гуртках, секціях тощо); визнач свій фізичний розвиток і стан здоров’я.

Крок 8
Дізнайся в центрах зайнятості про професії та спеціальності, які потрібні на ринку праці сьогодні та реальне працевлаштування за спеціальностями, які ти визначив для себе, та визнач бажаний рівень професійної підготовки за ними.

Крок 9
Оціни свою відповідність вимогам кожної з професій, які ти визначив і проаналізував: чи розвинені в тебе професійні якості, чи відповідають твої здібності, психологічні особливості, стан здоров’я вимогам професій, які ти хотів би обрати. Визнач, яка професія із всього списку найбільше тобі підходить за всіма пунктами вимог.

Крок 10
Визнач, які труднощі, перешкоди, помилки можуть виникнути при досягненні твоєї професії.

Крок 11
Визнач основні практичні кроки до успіху: у якому навчальному закладі ти можеш отримати професійну освіту, як розвивати у собі професійно важливі якості, як можна отримати практичний досвід роботи за “своєю” спеціальністю (займатись у відповідних гуртках, секціях, МАН тощо), як підвищити свою професійну майстерність та конкурентоспроможність на ринку праці.

Крок 12
Перед тим, як прийняти остаточне рішення, не забудь порадитися також із батьками, рідними, друзями, вчителями, психологом, профконсультантом та іншими дорослими, які добре знають тебе.

2017-2018 н.р.

Тиждень психології

З  16 квітня  в Княжицькій  ЗОШ І-ІІІ ступенів розпочався тиждень  психології. Предметний  тиждень  з психології надає  можливість ознайомити школярів  з  наукою, який  допомагає їм вивчити  й  зрозуміти  внутрішній  світ,  який  виникає  під  час взаємодії  людини  із навколишнім  світом. Це  комплекс  заходів,  що організуються з  метою розширення й поглиблення  знань учнів із  відповідного предмета й  розвитку  в них  інтересу  до  нього.

Проводилося анкетування, цікаві психологічні ігри та визначення емоційного стану з яким школярі приходять до школи.

Тренінг «Синдром професійного вигорання педагога»

2 квітня 2018 року практичний психолог Лисенко В.О провела для учителів тренінг “ Синдром професійного вигорання педагога ”.

Професійне вигорання може прийти до будь-кого у будь-якій сфері трудової діяльності. Але у цьому списку є й лідери – це ті, кому постійно доводиться працювати з людьми: допомагати їм чи керувати ними. Без сумніву – це учителі, педагоги чи вихователі.

Під час тренінгу учителі дізналися про синдром «професійного вигорання», фактори, які впливають на емоційне вигорання. Педагогам були запропоновані експрес-анкети, за допомогою яких, вони змогли визначити свій рівень емоційного і професійного вигорання.  Учителям були запропоновані методи запобігання професійному вигоранню, способи формування стресостійкості, навичок саморегулювання, конструктивного спілкування.

Національна дитяча «гаряча лінія»,

Щодня в нашому житті відбуваються різні події: і радісні, і сумні. Буває так,що потрібно порадитись і попросити допомоги, хочеться розділити радісний або сумний настрій. Сьогодні ми поговоримо про Національну дитячу «гарячу лінію», де ви завжди зможете відчути підтримку та отримати допомогу – так розпочалася загальношкільна лінійка 13.11.2017 року в Княжицькій ЗОШ, на якій виступала шкільний психолог Лисенко В.О. та учні 8-Б класу.

Соціальний педагог

Соціальні працівники - фахівці вищої кваліфікації, люди особливої, делікатної професії. Вони призначені для забезпечення багатопрофільної системи служб соціальної підтримки і захисту населення. Залежно від профілю, спеціалізації соціальний працівник Росії може працювати безпосередньо в житловому будинку, на підприємствах і в установах різних відомств (школі, клініці, досуговом центрі та ін.) Або спеціалізованому закладі (відділенні соціальної допомоги, дитячому будинку, центрі реабілітації, соціальному притулку , медико-психологічної консультації, "телефоні довіри", центрі зайнятості населення та працевлаштування тощо).

Турбота соціального працівника поширюється на різні вікові категорії населення і передбачає активізацію соціокультурних та соціально-педагогічних функцій суспільства, сім'ї й особистості.

Спираючись на практичний досвід соціальної роботи, можна виділити наступні найбільш загальні (базові) характеристики соціальних працівників незалежно від спеціалізації:

• здатність забезпечити допустиме і доцільне посередництво між особистістю, сім'єю, з одного боку, і суспільством, різними державними та громадськими структурами - з іншого;

• виконувати своєрідну роль "третьої людини", сполучної ланки між особистістю і микросредой, між дітьми і дорослими, сім'єю і суспільством;

• вміння впливати на спілкування, стосунки між людьми, на ситуацію в микросоциуме, стимулювати, спонукати клієнта до тієї чи іншої діяльності;

• вміння працювати в умовах неформального спілкування, залишаючись за спиною, у позиції неформального лідера, помічника, порадника, сприяючого прояву ініціативи, активної суб'єктної позиції клієнта;

• здатність соучаствовать, співпереживати клієнту у вирішенні його проблем;

• вміння будувати взаємини на основі діалогу, на рівних; комунікабельність, екстравертність.

Виходячи з того, що головною метою соціальної роботи вважається турбота про добробут і розкриття можливостей особистості, сім'ї і суспільства, соціальну роботу правомірно розглядати як особистісну службу допомоги людям.

У світі існують загальноприйняті цінності соціального працівника - це звичаї, етичні стандарти і принципи, істотні для даної культури, групи людей або індивіда. Серед специфічних цінностей соціальних працівників як професійної групи пріоритетними вважаються прагнення до переваги індивіда по відношенню до суспільства, повага конфіденційності у взаємовідносинах з клієнтами, готовність до передачі знань і умінь іншим; повага до індивідуальних і групових відмінностей; прагнення до розвитку здібностей підопічного допомагати собі самому і ін.

План профорієнтаційної роботи на 2013-20
Microsoft Word Document 28.0 KB
Для роботи з обдарованими дітьми.doc
Microsoft Word Document 192.0 KB
Обдарована дитина.doc
Microsoft Word Document 159.5 KB
Тест для визначення творчих нахилів учні
Microsoft Word Document 43.5 KB
Життя без насильства.doc
Microsoft Word Document 21.0 KB
Сімя це прост. без насильства.doc
Microsoft Word Document 21.0 KB
Чи припустиме покарання у вихованні діте
Microsoft Word Document 20.0 KB
счетчик посещений

Сайти

Бібліотека книг українською

Щоденник

Вікіпедія

www.uk.wikipedia.org              

Острів знань

Освіта. ua

Нормативні документи про освіту МОН України

Життя школи